Promocijsko fotografiranje Terme 3000.

Sava hotels and resorts je za potrebe socialnega marketinga potrebovala fotografski material. V sklopu snemanja reklamnega spota smo posneli promocijske fotografije, ki bodo uporabljene na njihovih spletnih ter socialnih mestih.

Naloga je bila:
  • Profesionalno fotografiranje za promocijske namene
  • Obdelava fotografij

Tehnična znanja

Fotografiranje
Obdelava fotografij