Spletna stran in prilagoditev strani za ljudi z bralnimi motnjami

Pravo znanje je podjetje, ki se ukvarja s poučevanjem in inštruiranjem otrok ter mladostnikov z učnimi težavami, težavami v razvoju ter specifičnimi učnimi motnjami.

Naloga je bila:
  • Izdelava spletne strani
  • Prilagoditev strani osebam z bralnimi težavami (barve, velikost gumbov, kontrasti)

Tehnična znanja

Razvoj
Spletno oblikovanje